zwrot podatku dochodowego

Pracowałeś lub pracujesz legalnie na terenie Niemiec i chcesz się ubiegać o zwrot podatku? Koniecznie przeczytaj, jakie dokumenty są potrzebne aby odzyskać podatek dochodowy, gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty, a także sprawdź, jakie są kwoty wolne od podatku za zachodnią granicą Polski.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Warunkiem uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku z Niemiec jest dostarczenie wymaganych dokumentów do urzędu skarbowego. Można się tym zająć samodzielnie, jednak aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty konieczne do uzyskaniu zwrotu z zagranicy zostały wysłane na czas oraz że są prawidłowo wypełnione, warto powierzyć to zadanie specjalistom.

Odzyskanie podatku dochodowego z zagranicy jest możliwe, tylko jeśli dysponujesz dokumentami o wysokości odprowadzonych w roku podatkowym zaliczek. Niemieckie dokumenty konieczne do złożenia to:

  • zaświadczenie podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung),
  • karta podatkowa (Lohnsteuerkarte).

Ewentualnie można rozliczyć się także dzięki udokumentowaniu wypłat tygodniowych lub miesięcznych (Abrechnung). Co jednak ważne, wystarczą dwa ostatnie. Należy pamiętać także o tym, że ubiegając się o zwrot podatku z zagranicy, trzeba się rozliczyć z uzyskanych dochodów u każdego pracodawcy. To znaczy, że pracując u więcej niż jednego przedsiębiorcy, należy to wykazać w rozliczeniach.

zwrot podatku

Osoby, które chcą skorzystać z ulg podatkowych zapewnianych przez niemieckie prawo podatkowe to tak zwani rezydenci, czyli osoby mieszkające i pracujące na terenie Niemiec minimum 183 dni w danym roku podatkowym. O zwrot podatku z Niemiec mogą się jednak starać także nierezydenci. Osoby takie mogą złożyć dobrowolne zeznanie podatkowe, ale nie mogą skorzystać z ulg czy rozliczać się z małżonkiem.

Aby uzyskać podatek dochodowy ważne jest także zebranie dokumentów potwierdzających ewentualne zarobki także z innych krajów np. z Polski, nazwy pracodawców, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz inne konieczne informacje o dochodach, które mogą mieć wpływ na rozliczenie podatku z zagranicy. Należy także pamiętać o konieczności potwierdzenia niemieckiego adresu zameldowania, wykazania stanu rodzinnego czy indywidualnej sytuacji.

Gdzie i kiedy złożyć dokumenty, aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec?

Niemiecki rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, co jest dużym ułatwieniem, ale należy pamiętać, że wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania zwrotu podatku z Niemiec należy złożyć do niemieckiego Urzędu Skarbowego nie później niż do 31 lipca roku, który jest następny po roku podatkowym, z którego jest rozliczenie. Zwrot nadpłaconego podatku zwykle jest zwracany od 3 do 6 miesięcy od złożenia deklaracji podatkowej.

zwrot podatku dochodowego - oszczędności

Kto może się starać o zwrot podatku?

Przede wszystkim o odzyskanie podatku dochodowego z Niemiec może się ubiegać każda osoba pracująca w tym kraju legalnie. Jeśli od Twojego wynagrodzenia (Lohnsteuer) były odprowadzane w ciągu roku podatkowego sumy w formie zaliczek, które przewyższyły kwotę wolną od podatku podjętą przez niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt), to możesz się starać o zwrot podatku.

Decyzja o zwrocie nadpłaconego podatku jest podejmowana przez niemiecki urząd skarbowy, który po analizie rocznego zeznania podatkowego wydaje decyzję. Każda osoba, której potrącano z wynagrodzenia więcej niż wynika z decyzji urzędu, może odebrać nadpłatę dzięki wydanej przez urząd decyzji (Bescheid). Pieniądze są wysyłane na konto bankowe.

Jakie są kwoty wolne od podatku w Niemczech?

Podatki w Niemczech wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym w 2020 r. są uważane za jedne z największych w Europie. Niemiecka kwota wolna od podatku (Steuerfreibetrag) wynosi obecnie 9 408 euro brutto dla osoby samotnej. Dla małżeństw jest to 19 916 euro, a kwota wolna od podatku na dzieci to 5 172 euro. Kwota wolna od podatku w Niemczech jest wyższa niż w ubiegłych latach między innymi dlatego, że niemieckie prawo traktuje kwoty wolne od podatku jako “minimum socjalne”. Warto starać się o zwrot podatku z Niemiec, nawet jeśli kwota nadpłaconego podatku nie jest wysoka.