emerytura niemiecka

Osoby od lat pracujące w Niemczech na pewno niejednokrotnie rozważały czy warto starać się o niemiecką emeryturę. Nic w tym dziwnego – pracując za granicą chęć odbierania stamtąd emerytury jest zachęcająca. Wielu Polaków stara się zatem pozyskać podstawowe informacje odnośnie tego, czy mają szansę ubiegać się o niemiecką emeryturę. Jakie wymogi należy spełnić?

Przepisy i wymogi dotyczące niemieckiej emerytury przyznawanej Polakom są skomplikowane i w niektórych przypadkach trudno jest znaleźć konkretne informacje. Obecnie w Niemczech zmieniły się przepisy regulujące prawo do emerytury, dlatego coraz trudniej zorientować się, które z podawanych informacji są prawdziwe. Kto ma prawo do niemieckiej emerytury?

Emerytura w Niemczech dla Polaka – przepisy

O tym jak wygląda kwestia niemieckiej emerytury dla Polaków reguluje polsko-niemieckie porozumienie w sprawie ubezpieczenia społecznego z października 1975 roku. Według zapisów umowy emerytura jest wypłacana na podstawie wszystkich składek, które były do tej pory opłacane w tych dwóch państwach. Jeśli natomiast ktoś przyjechał do Niemiec po 1990 obowiązują go już przepisy Unii Europejskiej.

Mimo tego, że emerytura w Niemczech obliczana jest proporcjonalnie ze składek pobieranych w każdym kraju, w końcowym rozrachunku to jej wysokość jest określana i wypłacana przez niemieckiego ubezpieczyciela emerytalnego.

Zgodnie z prawem unijnym, aby dostać emeryturę w Niemczech, to właśnie tam powinny być opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne. Aby jednak otrzymać pieniądze należy spełnić obowiązek pracy trwający minimum 12 miesięcy, a następnie 5-letniego czasu oczekiwania, tzw. Wartezeit. W przypadku niespełnienia tych wymogów, okres składkowy jest doliczany do polskiej emerytury.

Wartezeit to okres 5 lat, podczas którego opłacalne były minimalne składki na ubezpieczenie emerytalne. W trakcie jego trwania Polak mógł otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek chorobowy. Do 5-letniego czasu oczekiwania zalicza się również okres wychowawczy dziecka.

Kwestia wieku emerytalnego w Niemczech

Prawo do pobierania emerytury w Niemczech mają osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny. Aktualnie niemiecki rząd podniósł minimalną wieku emerytalnego. Aby móc złożyć wniosek należy mieć ukończone 67 lat i dotyczy to obu płci. Zmiana nie dotyczy jednak osób, które do 2021 przepracują minimum 45 lat lub urodziły się przed 1947 rokiem. Dla nich minimalna granica wieku emerytalnego wynosi 65 lat.

Wysokość emerytury w Niemczech

Trudno jest jednoznacznie wyliczyć wysokość niemieckiej emerytury. Zgodnie z przepisami jest ona wyliczana na podstawie odprowadzonych składek ubezpieczenia emerytalnego. Biorąc jednak rosnące koszty utrzymania się w Niemczech, jej wysokość stopniowo rośnie, dostosowując się do średniej.

W teorii średnia emerytura w Niemczech wynosi około 800 euro na rękę miesięcznie. Dla Polaków, którzy postanowili po 67 roku życia wrócić na stałe do polski oznacza to spokojną starość. Biorąc pod uwagę koszty życia w Polsce, łatwo jest jeszcze zgromadzić oszczędności.

Kto może starać się o emeryturę w Niemczech?

Wbrew pozorom emerytury w Niemczech nie otrzymuje się od razu po zrezygnowaniu z pracy. Ukończenie 67 roku życia również nie jest wyznacznikiem przejścia na emeryturę. Niemieckie przepisy wymagają złożenia odpowiedniego wniosku. Sam wniosek można złożyć za pośrednictwem formularza online lub dostarczyć go przez upoważnioną bliską osobę.

Wniosek o przyznanie emerytury należy wypełnić na trzy miesiące przed planowanym przejściem na emeryturę. Jeśli w tym czasie planowany jest płatny urlop, wniosek można złożyć nawet do pół roku wcześniej. Warto jednak pamiętać, że osoba, która z różnych przyczyn zapomniała złożyć wniosek na czas, nie otrzyma nadpłaty za stracone miesiące. Będzie musiała dodatkowo poczekać aż ubezpieczyciel zweryfikuje wszystkie dane.

W przypadku sytuacji bardziej skomplikowanych, gdzie czas wyczekiwania na wypłacenie emerytury trwa dłużej od ustawowych 3 miesięcy, osoba składająca wniosek może ubiegać się o nadpłatę.

W praktyce każdy, kto mieszkał i pracował w Niemczech przez minimalne 5 lat, w tym przez rok czasu pozostawał w stosunku pracy, a także ukończył 67 lat, może starać się o wypłacenie emerytury. Jej wysokość będzie zależała od wysokości odprowadzonych składek emerytalnych.