rejestracja samochodu w Niemczech

Osoby pracujące i mieszkające na co dzień w Niemczech często decydują się, by zakupić i zarejestrować samochód nie w Polsce, a właśnie w miejscu codziennego zamieszkania i pracy. W związku z powyższym warto mieć jednak świadomość, ze sam proces rejestracji samochodu w Niemczech może wyglądać nieco inaczej, niż w Polsce. Jakich dokumentów potrzebujesz, jakie koszty poniesiesz i do jakiego urzędu należy zgłosić się z wnioskiem o rejestrację i wydanie tablic rejestracyjnych?

Dokumenty wymagane do rejestracji samochodu w Niemczech

Prawidłowe zarejestrowanie samochodu w Niemczech zależy przede wszystkim od dostarczenia wszystkich niezbędnych do rejestracji dokumentów:

  • Zulassungsbescheinigung Teil 1 oraz Teil 2, czyli 1 i 2 części świadectwa rejestracji otrzymywanej od sprzedającego pojazd,
  • Numeru ubezpieczenia eVB-Nummer,
  • Zaświadczenia z TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) o przejściu kontroli technicznej pojazdu,
  • Zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania emisji spalin Abgasuntersuchung.

Przy rejestracji samochodu konieczne jest także okazanie się dowodem osobistym lub paszportem, udostępnienie potwierdzenia meldunku na terenie Niemiec oraz dostarczenie starych tablic rejestracyjnych, jeśli rejestrowany samochód został zakupiony jako używany, a poprzedni właściciel nie wyrejestrował samodzielnie samochodu.

Chęć rejestracji pojazdu zgłasza się w Urzędzie ds. dopuszczania pojazdów mechanicznych do ruchu drogowego (Kfz-Zulassungsstelle) właściwego dla miejsca zamieszkania. W urzędzie należy złożyć wymagane dokumenty, bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy czy wniosków – wszystkie formalności załatwiane są na miejscu, od ręki, po sprawdzeniu dokumentów przez urzędnika. Oprócz obowiązku rejestracji, kupując samochód w Niemczech należy pamiętać o jego obowiązkowym ubezpieczeniu – OC jest wymagane, natomiast AC opcjonalne, podobnie jak w Polsce. Ubezpieczenie należy zakupić przed rejestracją pojazdu, bo podawany przez ubezpieczalnię numer ubezpieczenia eVB-Nummer będzie niezbędny przy rejestracji pojazdu.

Jak przebiega procedura rejestracji samochodu w Niemczech?

Podczas wizyty w urzędzie, po sprawdzeniu poprawności dokumentów, osoba chcąca zarejestrować samochód otrzymuje dodatkową kartę pojazdu oraz kartę do automatu, w którym opłaca się należną opłatę rejestracyjną w wysokości ok. 30-40 euro, w zależności od pojazdu i okoliczności rejestracji. Po wniesieniu opłaty rejestracyjnej w automacie otrzymujesz pokwitowanie z automatu, z którym powracamy do urzędnika w celu odbioru dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

Wydana wcześniej dodatkowa karta pojazdu jest z kolei niezbędna do odbioru tablic rejestracyjnych – w przeciwieństwie do polskich urzędów nie są one wydawane bezpośrednio w placówce rejestracji samochodów, ale firmy oferujące tworzenie tablic rejestracyjnych działają zwykle blisko urzędu i wyrabiają tablice od ręki, po wniesieniu opłaty. Po takim procesie samochód jest zarejestrowany i gotów do drogi.

Koszty rejestracji, wyrobienia tablic i ubezpieczenia samochodu w Niemczech

Planując zakup i rejestrację samochodu na terenie Niemiec warto zdawać sobie sprawę, że opłaty za rejestrację oraz wyrobienie tablic mogą różnić się tam w zależności od rejonu, w jakim rejestrowany jest samochód oraz dodatkowych opłat, jakie będzie trzeba wnieść za określone usługi. I tak, standardowa rejestracja nowego pojazdu kosztuje ok. 25 euro, przerejestrowanie samochodu na nowego właściciela w tym samym rejonie 20 euro, a przepisanie pojazdu do innego rejonu 30 euro.

Jeśli chcemy tablice z wybranym numerem rejestracyjnym, do kosztów rejestracji dopłacamy 15 euro, a przy rezerwowaniu własnego numeru 25 euro. Warto pamiętać, że w Niemczech można uzyskać także tablice sezonowe (koszt 30 euro), tablice na samochód zabytkowy (40 euro), tablice tymczasowe (10 euro) lub tablice na wywóz pojazdu poza granice kraju (np. w celu rejestracji w Polsce, 50 euro).

Dodatkowe koszty przy rejestracji samochodu w Niemczech mogą obejmować koszt wyrejestrowania auta w obrębie rejonu lub spoza rejonu (odpowiednio 5 lub 10 euro), rejestracji na nowo bez zmiany właściciela (10 euro), zmiany nazwiska lub adresu właściciela (10 euro) oraz zmiany numerów tablicy rejestracyjnej (30 euro). Wspomniany w obowiązkowych dokumentach przegląd TUV to koszt około 100 euro.

Najnowsze oferty pracy w Niemczech znajdziesz tutaj – https://korb-group.com/oferty-pracy/